Adam Gebrian: Kde stavět? Proluky jsou ideálním místem pro rozrůstání města