Agresivita, krádeže a výtržnictví. Dětská kriminalita výrazně vzrostla