Autobus linky 176 dostal jako první nový design pro MHD