Autor vrátil díky knize do Chaloupek lidi, kteří odtud museli odejít