Babiš: Připravuje se projekt sebetrasování. Nakažení sami vyplní kontakty, hygieně to ulehčí práci