Babiš: Z voleb jsme měli obavu. Byly o celostátní politice, promítl se do nich covid