Bečva zažila havárie už dříve, vytekly do ní kyanidy, čpavek i petrolej