Blesk Trhák: DENNÍ HRA přinesla panu Tůmovi 10 tisíc korun!