Budeme kašlat do mobilu? Američtí vědci umějí podle zvuku určit, zda máme covid