Čakovice zrevitalizovaly Husův park: Přibyla fontána a jabloně