Web zprávy

Cena elektřiny: Co ji tvoří a jak se mění

Distribuční poplatek, silová elektřina, poplatek operátorovi trhu… Právě kvůli těmto pojmům je pro mnoho lidí nepřehledná a nesrozumitelná nejen cena elektřiny, ale i vyúčtování, které jim pravidelně chodí. Celkovou částku, kterou platíte za elektřinu, totiž tvoří hned několik částí.

Než se totiž elektřina dostane k nám domů, musí absolvovat dlouhou cestu. V konečné ceně jsou tedy i distribuční poplatky (které míří za distributorem elektřiny, nikoli dodavatelem), příspěvek na obnovitelné zdroje energie a další složky, včetně daní (daň za elektřinu a daň z přidané hodnoty), které za elektřinu také platíte.

Regulovaná složka ceny elektřiny

Jedná se o část ceny, kterou určuje Energetický regulační úřad (ERÚ) a dodavatel elektřiny ji nemůže nijak ovlivnit. Tato část tvoří necelých 60 % z celkové ceny za elektřinu a spadají do ní veškeré náklady spojené s dodáním elektřiny. Regulovaná složka se konkrétně skládá ze dvou částí: ceny za distribuci elektřiny a ceny ostatních služeb. A co přesně tyto části obsahují?

A. Cena za distribuci elektřiny

Poplatek za rezervovaný příkon: Tento poplatek se platí měsíčně a představuje cenu za určité množství energie, které je pro vaše odběrné místo rezervováno v rozvodové síti. Poplatek zaplatíte i v případě nulové spotřeby energie – zkrátka ,,jen“ za to, že je pro vás elektřina rezervována. Tento poplatek se liší podle distributora na daném místě odběru elektřiny.

Distribuované množství elektřiny: Také výše poplatků za distribuci množství elektřiny se liší podle toho, kde na území České republiky elektřinu odebíráte, respektive který distributor na daném místě elektřinu nabízí. Na rozdíl od dodatele elektřiny distributora změnit nemůžete.

B. Cena ostatních služeb

Poplatek za systémové služby: Už jste slyšeli o české přenosové soustavě? Tento poplatek totiž slouží k jejímu financování – respektive k financování údržby a provozu rozvoden a vedení.

Poplatek na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie: Tento poplatek představuje dotovanou výkupní cenu z obnovitelných zdrojů a vypočítává se dvěma způsoby – z kapacity vašeho hlavního jističe nebo pomocí pevné sazby přepočtené na spotřebu v MWh.

Poplatek operátorovi trhu: Operátor trhu s elektřinou, jinak také OTE, je státem vlastněná akciová společnost a tento poplatek přispívá k její činnosti, do které spadá například obchod s energiemi nebo například administrativa spojená s emisními povolenkami.

Autor: innogy Energie

Neregulovaná složka ceny elektřiny

Tady je to o kus jednodušší: Neregulovanou část, jejíž výši určuje, dodavatel elektřiny, tvoří jen 2 položky:

  • Cena za spotřebovanou silovou elektřinu, respektive cena za každou odebranou megawatthodinu.
  • Měsíční poplatek za správu odběrného místa, který je fixní.

Právě na tuto část vyúčtování za elektřinu se zaměřte, pokud řešíte, jak za elektřinu ušetřit. Neregulovaná složka je plně v rukou dodavatele, respektive ve vašich rukou, když se rozhodnete dodavatele vyměnit.

Změna dodavatele je snadná

Změna dodavatele elektřiny je jednoduchá. innogy se o (téměř) všechno postará. Stačí si vybrat z nabídky elektřiny od innogy, vyplnit smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a plnou moc, kterou innogy zplnomocníte k úkonům, které se změnou dodavatele souvisejí. O zbytek se postarají odborníci  

Daň z elektřiny a DPH

Poslední část ceny tvoří daň z elektřiny, která se platí za každou spotřebovanou MWh. Konečná cena elektřiny je ještě navýšena o daň z přidané hodnoty.

Kdy se mění cena elektřiny?

Energetický regulační úřad informuje o změnách v regulované části ceny v průběhu listopadu. A cena za distribuci elektřiny se tak mění jednou ročně s platností vždy od 1. ledna.

Na to obvykle reagují dodavatelé a uveřejňují ceníky pro další rok. Nicméně cena za neregulované složky ceny elektřiny se může změnit i v průběhu roku.Také přečtěte

Zanzibar či Brazílie. Vláda zakázala cesty do vybraných exotických destinací, stojí za tím obavy z mutací viru

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo kvůli novým mutacím koronaviru vstup Čechů až na neodkladné výjimky do několika …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *