České dráhy ruší několik spojů, ve vlacích i autobusech ubývají cestující