České nebe bude patřit Rusům. Zmonitorují, zda armáda proti nim nezbrojí