ČEZ zvyšuje podíl v německé solární platformě Zolar