Córdobská patia: Malebné dvorky španělských domů slouží svým majitelům ke chloubě i k odpočinku