ČSOB dostala od ČNB pokutu 1,5 milionu kvůli odmítání výměny bankovek