Web zprávy

Dálnice do Vídně by u Nových Mlýnů mohla vést nad vodou

Plán, který ŘSD připravilo a předložilo obcím k vyjádření, je odvážný. Uvažovaná Stavba 5205 – Přechod přes Vodní nádrž Nové Mlýny jako součást projektu dokončení D52 bude dlouhá 5,5 kilometru. Z toho bezmála polovina, 2420 metrů, teď má podle záměru silničářů vést nad vodou po estakádě, vystavěné jako dva mírné protisměrné oblouky. ŘSD již dříve nechalo udělat průzkum dna jezera v místě navržené trasy, aby zjistilo možnost zřízení pilířů.

Krajina se změní

Varianta vedení dálnice na mostní konstrukci momentálně není v souladu se stanoviskem EIA a nepochybně bude mít výraznější vliv na krajinný ráz. Před ŘSD tak leží otázka povolení stavby. V případě, že na ni stavbaři vsadí, bude finančně náročnější, odhady uvádí náklady zhruba 5,5 miliardy korun. Proti záporům jsou ale i klady, které stojí za zvážení.

Studie řešení přechodu dálnice D52 přes více než dva kilometry širokou přehradní nádrž počítá se stavbou estakády.

Foto: Vizualizace ŘSD

Nejdůležitějším je skutečnost, že v případě této varianty zůstane zachována trasa původní silnice I/52. Bude sloužit místní dopravě a v případě jakýchkoliv mimořádností bude k dispozici jako objížďka.

Například při nehodách, kdy bude dálnice nečekaně neprůjezdná, budou mít policisté kam odklonit dopravu, aniž by vznikl kolaps, jaký prožily okolní obce při loňské opravě mostu na hrázi. Výhod je více, například směrové i výškové vedení dálnice včetně řešení odvodu srážkových vod je v této variantě nejvýhodnější, stavba na pilířích by také měla nejmenší vliv na objem reten­čního prostoru soustavy nádrží.

Zatím fáze studie

A spokojeni by byli i vodohospodáři. Zůstal by zachován jednoduchý přístup k manipulačnímu objektu stavidel horní nádrže, který je na dnešní silnici I/52.
I když se objevily informace, že jde o vybranou variantu, mluvčí ŘSD Jan Studecký hovoří jinak. „Jedná se zatím pouze o jeden z možných návrhů řešení vedení dálnice D52 v tomto úseku. Představený návrh je nyní ve fázi technické studie. Řeší zásah do krajinného rázu, dopad na místní obyvatele, ochranu přírody a řadu dalších aspektů. Návrh jsme představili obcím, na které bude mít stavba dopad, zejména obci Pasohlávky,“ uvedl mluvčí Studecký.

Dálnice D52 je bolavé místo stavby dálniční sítě. Česká republika se před lety memorandem zavázala dokončit dálnici od Pohořelic na rakouskou hranici současně se stavbou rakouského pokračování trasy. Zatímco Rakušané svůj díl práce splnili, chybí jim jen pár set metrů pro napojení na budoucí obchvat Mikulova, u nás se ještě ani nezačalo stavět. V nemalé míře zásluhou aktivistů, kteří napadají každý správní krok nutný k povolování investice.

Také přečtěte

Rodinný dům potřeboval rozšířit, společně s přístavbou navazuje na vesnický ráz okolí

Pražské 0,5 Studio navrhlo přístavbu, která hmotově navazuje na stávající dům, avšak nové provozní požadavky …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít k navigační liště