Dezinfekci Anti-COVID se odborníci z VUT v Brně chystají nahradit