Dezinformace o koronaviru zaplavují internet. Nevěřte hoaxům, burcují Slováci