Web zprávy

Ekocentrum Iris šlo k zemi. Buduje se nový objekt se zelenou střechou

Nová budova by měla zaujmout na první pohled. Unikátem na prostějovské poměry bude například zelená střecha.

„Část střechy bude zelená. Konkrétně se jedná o zastřešení dvorní části, které bude provedeno plochou extenzivní vegetační střechou se sklonem dvě procenta,“ informuje náměstkyně primátora Milada Sokolová.

„Na střeše bude instalováno i deset fotovoltaických panelů, které pokryjí část spotřeby elektřiny. Vytápění celé budovy zajistí plynový kondenzační kotel, který bude také ohřívat užitkovou vodu,“ doplnila Sokolová.

Retenční nádrž

Pitnou vodu zajistí stávající vodovodní přípojka. Dešťová voda ale v kanálu nezmizí.

„Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže o objemu čtyři metry krychlové s bezpečnostním přepadem do vsakovací rýhy. Retenční nádrž bude vybavena čerpadlem pro možnost využití dešťových vod pro zálivku. Například na sloupcích ve dvorním traktu budou popínavé rostliny,“ popisuje Sokolová.

„Splaškové vody budou svedeny do stávající kanalizační přípojky. Šedá splašková voda bude zaústěna do čističky odpadních vod a po přečištění zpět do retenční nádrže, která je vybavena technologií pro využití přečištěných vod v objektu,“ dodala Sokolová.

Investorem město

Předpokládaná hodnota zakázky je ve výši 9,5 milionu korun (bez DPH).

„Realizace této investiční akce bude financována z prostředků města, s tím, že Olomoucký kraj bude požádán o podporu stavby Ekocentra formou individuální dotace v částce pět milionů korun,“ potvrdil primátor František Jura.

Požadovaný termín ukončení realizace je nejpozději do 15. června 2021.


Také přečtěte

Pasta Fidli? Prostě těstoviny, za nimiž stojí máma s dcerou

Myšlenka na výrobnu těstovin přišla postupně. Helena Cyrnerová měla čtvrt století zkušeností z mezinárodních společností, kde …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít k navigační liště