Expert: Světelné znečištění se zvyšuje až o šest procent ročně