Finále se konalo koronaviru navzdory, Zlatého ledňáčka má slovenský film