Hodnota ojetých aut nabízených v české inzerci za měsíc vzrostla o 121 milionů korun