Hraboši zase škodí, někde jsou až stonásobně přemnožení. Stát povolil jed