Hygienikům v Praze budou s trasováním kontaktů nakažených pomáhat kolegové z krajů