I Vatikán má svůj vrchol, v Černé Hoře jsem potkal medvěda, říká Čech, který slezl všechny nejvyšší hory Evropy