Jak dostat na jedno tankování do nádrže víc paliva? Trik byl vyzrazen


Jak dostat při jednom tankování do nádrže více paliva? Existuje trik, který ovšem může zapříčinit požár a zničení celého auta.

Když jde o naplnění benzínové nádrže auta tak vysoko, jak je to jen možné, existuje určitý trik, který odborníci doporučují. Naplnit nádrž až po hranici může být obtížné kvůli speciální konstrukci nabíjecí pistole, jak vysvětluje odborník. Princip fungování nabíjecí pistole je klíčový pro tento trik. Zatímco je hrot pistole ve vzduchu, proud paliva rychle naplní nádrž vozu a zároveň díky Venturiho efektu vytvoří podtlak v malé vzduchové trubici umístěné v ústí pistole.

Dostat do nádrže trochu paliva navíc je pro někoho výzva

Jakmile se otvor pistole dotkne hladiny paliva, podtlak se vyrovná a pojistný ventil uzavře přívod paliva. „Tímto mechanismem se zabrání nekontrolovanému přetékání paliva,“ říká odborník na servis evropských a japonských aut pan Pavlíček. Pro naplnění nádrže až po hranici existuje trik. Po prvním „zlomení“ pistole, tedy když řidič začíná napouštět palivo, zvedne trubici pistole a opatrně stiskne páku, která reguluje proudění paliva.


iZdroj fotografie: abcMedia

Tímto opatrným zvednutím pistole může zabránit většímu proudu vzduchu, což zase zpomalí proudění paliva. Je důležité si uvědomit, že tento trik je třeba provádět velmi opatrně, aby se předešlo přetečení paliva. „Palivo je totiž extrémně hořlavé a manipulace s ním vyžaduje zvýšenou opatrnost,“ dodává expert. Toto rozhodně není návod, spíše jen teoretická možnost, jak lze danou věc udělat. Tento trik může být užitečný, pokud si chce řidič dopřát co nejvyšší nájezd na jedno tankování.

Je ale třeba pamatovat na to, že při manipulaci s palivem je nutné být opatrný a dodržovat bezpečnostní pokyny. Pokud má někdo zvyk naplňovat nádrž auta až po „cvaknutí“ pistole, měl by si tuto praxi raději rozmyslet. I když to může vypadat jako způsob, jak získat co nejvíce paliva do nádrže, má to svá rizika. Při pravidelném naplňování nádrže až po okraj se totiž může řidič dostat do potenciálně nebezpečné situace. Jedním z rizik je poškození samotné nádrže.

Trik funguje, ale má svá úskalí, je zde riziko požáru a poškození

Nádrž auta by měla mít určitý volný prostor, který umožňuje tepelnou roztažnost paliva. Když natankujete chladné palivo a následně se auto zahřeje, objem paliva se může zvětšit o deset až patnáct procent. To může vést k deformaci nádrže, nebo dokonce k jejímu prasknutí, což může způsobit únik paliva a v extrémních případech i požár. Doplňování paliva až po okraj nádrže může také způsobit problémy se systémem ventilace.


iZdroj fotografie: Pixabay

Palivo může zaplavit ventilační systém a uhlíkový filtr, který slouží k pohlcování výparů. Tím může být narušena správná funkce tohoto systému a může se objevit zápach paliva v interiéru vozu. Lepší je dodržovat standardní postup a nechat v nádrži dostatečný volný prostor pro tepelnou roztažnost paliva. Těch pár deci paliva navíc snad za to nestojí.