J&T Banka vkládá 10 milionů do start-upu Fondee. Ten cílí svou aplikací na retailové investory