J&T Banka vkládá 10 milionů do startupu Fondee. Ten cílí svou aplikací na retailové investory