Web zprávy

Kde nosit roušky: Praha zpřísnila opatření, následuje celé Česko

Povinnost nosit roušky platí od čtvrtka i ve firmách. Nosit je nemusí jen zaměstnanci, kteří vykonávají práci na jednom místě, například v kanceláři, a dodrží minimálně dvoumetrový rozestup od dalších osob, řekl Vojtěch.

Výjimku z nošení roušek budou mít podobně jako na jaře děti do dvou let věku, mateřské školy, osoby s duševní poruchou, lidé při konzumaci jídel a nápojů nebo sportovci v době tréninku a zápasu.

Řada opatření, která mají zpomalit šíření nákazy v zemi, přitom už platí. Od prvního září platila na území Česka povinnost nosit roušky v MHD, vlacích, autobusech a ve vozidlech taxislužby. Dále na úřadech a v místnostech, které slouží pro kontakt s veřejností, a to v provozní v době.

Roušky bylo dále nutné nosit v nemocnicích, na poliklinikách, v ambulancích, v domovech pro seniory, v lékárnách a v podobných zařízeních zdravotních a sociálních služeb.

INFOGRAFIKA: Němci a Belgičané zařadili Prahu na rizikový seznam

Na celém území České republiky platila ještě před aktuálním zpřísněním nařízení povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, kde se nachází více než sto osob.

Praha

Narůstá podíl případů, u kterých není jasný zdroj nákazy a nákaza se tak šíří i u osob, které nebyly v kontaktu s nakaženou osobou, nebo u osob, které nepobývaly v nemocí COVID-19 zasažené oblasti.

Od 1. září v Praze začala platit povinnost nošení roušek v MHD, ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb a na úřadech. 

Koronavirus čekal, až si naběhneme na vidle. Přesně to jsme udělali, říká šéf lékařské komory Kubek

K těmto opatřením v metropoli přibylo od 9. září kromě plošného nošení roušek v budovách zavření barů a restaurací v době od půlnoci do šesté hodiny ranní.

Nová Ves na Plzeňsku

V Nové Vsi musejí lidé od středy povinně nosit na veřejných prostranstvích přes ústa a nos roušky či respirátory, musejí dodržovat odstupy, nesmějí se shromažďovat.

Pro veřejnost se zavřela restaurace a obecní úřad, nesmí se pořádat kulturní, společenské a sportovní akce ani soukromé oslavy.

Kde podle ministerstva hrozí nákaza a kde jsou povinné roušky:

Kde a kdo nemusí nosit roušky?

 1. děti do dvou let věku,
 2. děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
 3. osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně, d)            internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
 4. školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 5. školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 6. žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 7. zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 8. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 9. pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 10. zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 11. uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 12. další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
 13. zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 14. osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 15. soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 16. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 17. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 18. osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
 19. zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
 20. osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 21. snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 22. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 23. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
 24. osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.Také přečtěte

Výběr z médií: rekordní tržby dronů, neoblíbené učňovské obory a bobři na Vysočině | iROZHLAS

V pátečním výběru z médií se dočtete, že v Česku se čím dál víc prodávají …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít k navigační liště