Když nemáš doktora, strč tam medika! Kromě zpěvu nám bude chybět i zdravotnický personál