Když nemáš doktora, strč tam medika. Kromě zpěvu nám bude chybět i zdravotnický personál