Web zprávy

Končí první lhůty k uplatnění škody za březnová krizová opatření

Podle krizového zákona musí poškozený svůj nárok na náhradu škody uplatnit do šesti měsíců od okamžiku, kdy se o škodě dozvěděl. „Bohužel se nám rozdvojil režim, podle kterého se dá o náhrady žádat. Jeden se opírá o krizový zákon, druhý o zákon o odpovědnosti státu za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným postupem,“ upozorňuje advokátka Petra Dolejšová.

Oba režimy se liší, stejně tak jako se liší lhůty k uplatnění. „Lhůty mohou běžet u každého jinak, právě podle typu škody, která nastala,“ říká Dolejšová. Bude tedy záležet na tom, zda musel podnikatel vyhodit prošlé zásoby, zaplatit penále smluvnímu partnerovi, anebo z důvodu uzavření podniku přišel o tržby.

Novela zákoníku práce: Novinky v doručování písemností

První lhůty končí podle Petry Dolejšové již v první polovině září. Do 14. září je tak třeba podat u příslušného státního orgánu žádost. Její včasné podání je podmínkou toho, aby se podnikatel mohl v budoucnu se státem soudit.

Ministerstvo vnitra obdrželo několik desítek žádostí

Nárok na náhradu škody podle krizového zákona se uplatňuje písemnou žádostí u příslušného státního orgánu. U vládních opatření je to podle některých výkladů Ministerstvo vnitra, podle jiných Úřad vlády. Za opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví pak odpovídá toto ministerstvo. Z důvodu procesní opatrnosti odborníci doporučují podat žádost u více orgánů souběžně.

„Ke dni 1. září 2020 eviduje Ministerstvo vnitra 61 žádostí o náhradu škody, respektive o kompenzaci za ztráty vzniklé vládními omezeními v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19,“ sdělil Deníku E15 tiskový mluvčí ministerstva Adam Rözler. Z celkového počtu je 41 žádostí od právnických osob a zbývajících 20 od osob fyzických. „Celkem je požadována náhrada škody ve výši 132 805 959 korun a ušlý zisk ve výši 385 438 492 korun, tedy celkem částka ve výši 518 344 451 korun,“ doplňuje Rözler. Ministerstvo v současné době žádosti o náhradu individuálně posuzuje, zákon mu však k jejich vyřízení nestanoví žádnou konkrétní lhůtu.

Státní pomoc ihned, anebo vleklé spory o náhradu škody

Řada podnikatelů se při využití státní pomoci svého budoucího nároku na náhradu škody vzdala. Podepsání takového prohlášení o vzdání se nároků bylo totiž součástí smluvní dokumentace podpůrných „anticovidových“ programů.

„Pokud na tom byli podnikatelé již před měsíci špatně a využili nějakou formu kompenzace, aby dostali peníze hned, uzavřeli si cestu k uplatnění nároku na náhradu škody dle krizového zákona,“ potvrzuje advokát Ladislav Drha.

Předkupní právo se omezí. U smluv uzavřených dříve ale stále trvá

Nejistotu ohledně toho, kolik lidí a firem nakonec k uplatnění škod přistoupí, sdílí i Petra Dolejšová. „Také s ohledem na to, že stát se k této možnosti moc čelem nestaví, je nasnadě, že dalším krokem bude zřejmě soud. A ten je časově a finančně náročnou záležitostí a stojí člověka spoustu energie,“ říká Dolejšová.  

„Pokud si chce podnikatel nechat otevřenou možnost řešit spor se státem soudní cestou, musí uplatnit nárok na náhradu škody přímo u orgánů státu. Pokud to neudělá, nemůže se úspěšně domáhat náhrady škody žalobou. A naopak, když u orgánů státu požádá o náhradu škody a stát ji nenahradí, zůstane mu ještě možnost domáhat se svých práv u soudu. Jinými slovy – kdo se nepřihlásí do těch šesti měsíců, jednou provždy ztrácí možnost náhradu požadovat,“ uzavírá Ladislav Drha.Také přečtěte

Ve vlaku smrti. Transport díky solidárnosti Čechů přežily stovky lidí

Každý rok umírá na kolejích několik desítek lidí. Zbytečně. Lidé spěchají na vlak a přebíhají …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít k navigační liště