Web zprávy

Koronavirus: Blesk odpovídá na 22 žhavých otázek zoufalých rodičů

1.  Jsou tedy už jasně daná pravidla, kdy se ve škole vyhlásí konkrétní opatření?

„Nikoliv. Sám metodický pokyn schválený epidemiologickou skupinou ministerstva zdravotnictví připouští, že není možné stanovit univerzální postup, použitelný pro všechny situace a zařízení. Hygienické stanice tak budou řešit každý případ opět individuálně, mj. podle typu a velikosti školy, věku žáků, režimu výuky, a dokonce i podle způsobu větrání.“

2.  Kdy se tedy má nařídit karanténa a komu?

„Při pozitivním testu u žáka se podle pokynu nařídí celé třídě jen tehdy, pokud byl zjištěn jeho dlouhodobý a úzký kontakt se všemi. Tím se rozumí více než 15 minut na vzdálenost do 2 metrů, a to v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem příznaků. Toto neplatí, pokud všichni používali roušky nebo respirátor třídy FFP2 a vyšší.“

3.  Používání roušek a respirátorů ve třídě tedy všechny od karantény uchrání?

„Ano, roušky nebo respirátory by ale musely být použity správně, a to všemi osobami ve třídě po celou dobu dlouhodobého a úzkého kontaktu s nakaženým. Opět jde o období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem příznaků.“

4.  Mohou být do karantény posláni i žáci z jiných tříd, než je ten nakažený?

„Ano, a to v případě, že s nakaženým byli v danou dobu v intenzivním kontaktu a nepoužívali ochranné prostředky. Do karantény nemusí celá třída, ale právě jen ti, o nichž hygienici usoudí, že byli v epidemiologicky významném kontaktu.“

5.  Platí totéž i pro školní družiny, školní kluby či kroužky?

„Ano, pravidla pro nařízení karantény jsou stejná.“

6.  Půjdou do karantény i učitelé?

„Ano, za předpokladu opět intenzivního kontaktu v dané době. Ale není to automatické. Hygienici, kteří o tom budou rozhodovat, vezmou v úvahu další okolnosti. Větší šanci zůstat v karanténě má tak pedagog, který ve třídě s nakaženým jedincem odučil víc hodin. Přihlížet se přitom může i k typu výuky a tomu, jak se učitel ve třídě pohyboval. Vliv bude mít i větrání a používání dezinfekce. To vše platí, pokud se nepoužily roušky či respirátory.“

Případy koronaviru v Česku: Kolik už je nakažených a odkud jsou?

7.  Kdy se zavře celá škola?

„Pokyn hygieniků stanoví, že se tak stane při potvrzeném covidu či nařízení karantény u více než 30 procent učitelů a žáků.“

8.  Jak se bude počítat oněch 30 procent žáků a pedagogů?

„Jde o nakumulovaný počet nemocných žáků či učitelů v daný čas na daném místě. Pokud onemocní více než 30 procent osob studujících či učících, pak je to podle hygieniků vážný impulz k uzavření celé školy. Údaje o počtech sleduje krajská hygienická stanice.“

9.  Může být zavřena jen část školy?

„Ano, pokud škola působí ve více budovách, lze omezit provoz jen jedné. Rozhodne o tom také místně příslušná krajská hygienická stanice po dohodě s ředitelem školy.“

10.  Co když provoz školy není možný kvůli karanténě většího počtu učitelů?

„Hygienici situaci posoudí a po dohodě s ředitelem školy doporučí případný jiný režim uzavření školy.“

11.  Kdy se může pozitivně testovaný žák vrátit do školy?

„Podle nových pravidel má být izolován na deset dní. V případě, že neměl příznaky, může se do školy vrátit bez dodatečného testu. Jestliže se u něj ale příznaky objevily, smí se do třídy vydat minimálně za tři dny po zmizení zdravotních komplikací.“

12.  Co spolužáci, kteří kvůli nakaženému skončí v karanténě?

„Žáci vytipovaní hygienickou stanicí přejdou na výuku z domova a do pěti dnů od posledního kontaktu s nakaženým se musí nechat otestovat. Pokud bude jejich první test negativní, udělá se znovu za pět dní. V případě, že se i pak jeho negativita potvrdí, vrátí se dotyčný do školy.“

Rekordní nárůst covidu: Vojtěch chce „zakleknout“ na Pražáky!…na Moravě je přitom hůř

13.  Musí žáci ve škole používat roušky nebo respirátory?

„Nařízeno je to jen v Praze, a to ve společných prostorech. Nařízení platí od 14. září. Jak ale vyplývá z metodického pokynu hygieniků, pokud je dobrovolně budou používat ve třídě, uchrání je to od případné karantény.“

14.  Budou muset mít děti roušky i v jídelnách a při tělocviku?

„Při tělocviku mít ochranu nemusí, v jídelnách si je mohou sundat po dobu nezbytně nutnou na konzumaci oběda.“

15.  Platí tato pražská opatření i pro mimoškolní aktivity?

„Pokud se konají v oddělení školní družiny, školním klubu či kroužku uskutečněném ve škole, tak ve společných prostorách povinnost roušek platí. Na mimoškolní aktivity se nevztahuje.“

16.  Pokud se nakažený vyskytl třeba v družině, nařídí se karanténa všem?

„Karanténa se nemusí nařizovat všem dětem z jiného oddělení školní družiny, školního klubu či kroužku, než je ten, kde byl pozitivní jedinec. Postihne jen ty s epidemiologicky významným kontaktem, kteří nepoužívali ochrany dýchacích cest.“

17.  Proč tato opatření platí v Praze až od 14. září?

„Podle vyjádření šéfky pražské hygienické stanice Zdeňky Jágrové bylo školám přislíbeno, že se pravidla po zahájení školního roku nebudou alespoň dva týdny měnit.“

18.  Z čeho budou rodiče menších dětí čerpat volno?

„Rodič dítěte do 10 let má nárok na 9 kalendářních dnů ošetřovného, které činí 60 procent výdělku. Ministryně práce Jana Maláčová (39, ČSSD) v pátek řekla, že očekává brzkou dohodu koalice na tom, že by ošetřovné opět nebylo časově omezováno a týkalo by se dětí do 13 let.“

Šéfka hygieniků Rážová má koronavirus. Babiše zachránil od karantény vysoký strop a respirátor

19.  Půjdou rodiče nakaženého žáka automaticky do karantény?

„Pokud budou vyhodnoceni jako osoby, které byly v rizikovém, epidemiologicky významném kontaktu s nakaženým, jdou samozřejmě do karantény.“

20.  Jak je to s rodiči žáků, kteří byli posláni do karantény kvůli nakaženému spolužákovi?

„Pokud rodiče nebyli v kontaktu s pozitivním spolužákem, automaticky do karantény nejdou.“

21.  Jak je to v těchto případech s učiteli?

„Postupuje se stejně jako v případě rodičů.“

22.  Proč to je jinak v pracovních kolektivech?

„I v pracovních kolektivech probíhá šetření epidemiologicky významných kontaktů, na základě kterého se oddělí skupiny rizikových kontaktů od nerizikových. U pedagogického sboru se postupuje obdobně jako u žáků.“

Co je izolace?

Nařizuje se těm, u kterých byl testem prokázán covid a je povinná v minimální délce trvání 10 dnů (počítá se ode dne odběru laboratorního vzorku). U pozitivně testovaných osob s příznaky onemocnění smí být ukončena až minimálně 3 dny po jejich odeznění.

Co je karanténa?

Zavádí se u osob, které byly v úzkém kontaktu s nakaženým covidem. Počítá se ode dne posledního kontaktu a trvá minimálně 10 dnů. Test je nařízen v rozsahu 1. až 5. dne a druhý 10. den. Je-li negativní, a člověk nemá příznaky, lze karanténu ukončit. V opačném případě je třeba nastoupit do izolace na dalších 10 dní.

„Nemůžu si ani utřít zadek,“ říká po půl roce pražský taxikář (53), nejznámější nakažený koronaviremTaké přečtěte

I jedna čočka stále stačí. Dostupný Pixel 4a má povedený fotoaparát

Aktuální cenově dostupný Google Pixel 4a si v testu fotomobilů organizace DxO Mark vydobyl skóre …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *