Koronavirus je dar! Myslí si to ale i pacienti připojení na plicní ventilace?