Kováčik: Propadl jsem střechou dva metry dolů, skalpoval jsem si hlavu