Kraje vyzvaly vládu, ať obnoví činnost Ústředního krizového štábu. Pro návrh bylo deset hejtmanů