Krajina ve stínu: Pavel Nový ignoroval nařízení vlády!