Krúpa částečně uspěl u soudu ve sporu s Arca Capital Bohemia