Ktož jsú boží bojovníci verze 2020. Legendární husitský chorál v podání 125 hudebníků z celého světa