Kunderovo odcházení. Petr Fischer nad románem Slavnost bezvýznamnosti