Kvůli halám chce firma pokácet hektary lesa, musí doložit vliv na přírodu