Kypr je další zemí, jež zařadila Českou republiku mezi rizikové oblasti