Lesní dělník strhl ramenem stroje 11 sloupů, bez proudu byly tisíce domácností