Lidé berou testování do vlastních rukou, hygiena nestíhá. Pomoci má „sebereportování“