Maďar to z připojovacího pruhu na dálnici střihnul přímo do protisměru