Mám obavy, abychom se tady ‚neutestovali‘, varuje rektor Zima | iROZHLAS