Maturanti budou od jara hodnoceni slovně, známky vystřídají procenta