Ministerstvo zdravotnictví překračovalo své pravomoci, míní ústavní právník Wintr