Míra nezaměstnanosti v USA se v srpnu vrátila pod deset procent